Akredytacje

09.07.2012 - PONIEDZIAŁEK - Gołębiewski-Karpacz

 

10:00 - 18:00 - Biuro wyścigu: akredytacje, dystrybucja materiałów oficjalnych dla uczestników, wydawanie radia CB. ul. Karkonoska 14, 58-540 Karpacz, Gołębiewski-Karpacz.
12:00 - 18:00 - Wydawanie samochodów po uprzedniej akredytacji, na parkingu, montaż radia CB w samochodach. ul. Karkonoska 14, 58-540 Karpacz, Gołębiewski-Karpacz.
15:00 - 16:45 - Biuro wyścigu: weryfikacja licencji, potwierdzenie startujących - ul. Karkonoska 14, 58-540 Karpacz, Gołębiewski-Karpacz.
17:00 - Biuro wyścigu: odprawa techniczna Dyrektorów Sportowych z udziałem członków Międzynarodowej Komisji Sędziowskiej, ul. Karkonoska 14, 58-540 Karpacz, Gołębiewski-Karpacz.
18:00 - Biuro wyścigu: odprawa techniczna dla uczestników kolumny reklamowej, ul. Karkonoska 14, 58-540 Karpacz, Gołębiewski-Karpacz.
20:30 - Jelenia Góra - Rynek - Prezentacja Ekip Startujących w 69. TdP