Regulamin

 

69. TOUR DE POLOGNE  UCI  World Tour

 

10.07.2012 - 16.07.2012

 

   REGULAMIN

 

 

Artykuł 1. ORGANIZATOR WYŚCIGU

 

1.1.            69.TOUR DE POLOGNE UCI World Tour jest organizowany przez:

Lang Team Sp. z o.o.

Biuro Organizacji Imprez Sportowych

ul. Pachnąca 81

PL - 02-792 Warszawa

tel.: 48-22 649 24 91 lub 96

tel.: 48-22 648 40 31

fax: 48-22 649 24 98

e-mail: sekretariat@langteam.com.pl  kontakt@langteam.com.pl

Internet: www.langteam.com.pl / www.tourdepologne.pl

 

Dyrektor Wyścigu: Czesław Lang 

 

1.2.            69.Tour de Pologne UCI World Tour zostanie rozegrany w kategorii Men Elite,                 w klasie UCI World Tour i będzie przeprowadzony zgodnie z przepisami UCI World Tour oraz według niniejszego Regulaminu Wyścigu. Wyścig zostanie rozegrany                 w terminie od 10.07.2012 do 16.07.2012 roku.

 

Artykuł 2. TYP WYŚCIGU

 

2.1.      Zgodnie z art. 2.10.002 regulaminu UCI zawodnicy uczestniczący w Tour de Pologne otrzymają następujące punkty do klasyfikacji CLASSEMENT MONDIAL UCI:

 

I        miejsce - 100 pkt.

II       miejsce - 80 pkt.

III      miejsce - 70 pkt.

IV       miejsce - 60 pkt.

V        miejsce - 50 pkt.

VI       miejsce - 40 pkt.

VII      miejsce - 30 pkt.

VIII     miejsce - 20 pkt.

IX        miejsce - 10 pkt.

X         miejsce - 4 pkt.

 

2.2.      Za zwycięstwo etapowe:

I         miejsce - 6 pkt.         

II        miejsce - 4 pkt.

III       miejsce - 2 pkt.

IV        miejsce - 1 pkt.

V         miejsce - 1 pkt.

 

 

 

 

 

2.3.      Klasyfikacja drużynowa UCI WORLD TOUR  będzie zgodna z art. 2.10.004   

            regulaminu UCI.

 

2.4.      Klasyfikacja najlepszej narodowości w CLASSEMENT MONDIAL UCI będzie

            zgodna art. 2.10.005 regulaminu UCI.

 

Artykuł 3. BIURO WYŚCIGU

 

3.1.            Biuro Wyścigu będzie otwarte w dniu 9.07.2012 od godz. 10.00 do godz. 18.00               w Hotelu GOŁĘBIEWSKI, ul. Karkonoska 14 w Karpaczu - sale 6-17 i 6-18.

 

3.2.            Reprezentanci drużyn proszeni są o potwierdzanie udziału swoich zawodników                      i odebranie numerów startowych z Biura Wyścigu w dniu 9.07.2012 r. od godz. 15.00 do godz. 16.45 sala 6-19.

 

3.3.            Odprawa Dyrektorów Sportowych drużyn, zgodnie z art.1.2.087 przepisów UCI,            w obecności Komisji Sędziowskiej odbędzie się w dniu 09.07.2012 od godz. 17.00 do 18.00 w Hotelu GOŁĘBIEWSKI, ul. Karkonoska 14 w Karpaczu sala 6-13.

Po odprawie Dyrektorzy Sportowi są zobowiązani do dostarczenia Organizatorowi nalepek identyfikacyjnych drużyny, potrzebnych do Ceremonii Dekoracji.

 

3.4.            Odprawa kolumny reklamowej odbędzie się w dniu 09.07.2012 od godz. 18.00 do godz. 19.00 w Hotelu GOŁĘBIEWSKI ul. Karkonoska 14, w Karpaczu. Sala 6-13.

 

Artykuł 4. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

4.1.      Zgodnie z art. 2.1.005 regulaminów UCI wyścig jest otwarty dla:

-UCI ProTeam (obowiązkowe uczestnictwo)

-zaproszone UCI Professional Continental Team

-drużyna narodowa kraju organizatora.

 

4.2.      Zgodnie z art. 2.2.003 przepisów UCI, drużyny muszą składać się z max. 8

            zawodników, a  min. 5 zawodników.

 

4.3.      Organizator prześle do zainteresowanych drużyn wszystkie informacje dotyczące organizacji Wyścigu na 60 dni przed jego rozpoczęciem. Drużyny startujące w
69.Tour de Pologne UCI World Tour mają obowiązek zwrócić wypełnione biuletyny UCI na 20 dni przed Wyścigiem. Wszelkie zmiany nazwisk startujących zawodników oraz zawodników rezerwowych muszą zostać przesłane na 72 godziny przed startem
na adres Organizatora faxem lub mailem podanym w artykule 1 Regulaminu (art.2.2.005 regulaminu UCI).

 

4.3.1.   W zgłoszeniu, na formularzu UCI, należy podać dokładnie nazwę drużyny
w jej pełnym brzmieniu, nazwiska i imiona zawodników oraz osób towarzyszących zaproszonych przez Organizatora, dokładny adres zamieszkania zawodnika, imiona rodziców zawodnika, jego wiek, kod UCI, numer licencji kolarskiej i narodowość oraz numer PESEL i NIP.

 

4.3.2.   W zgłoszeniu należy podać liczbę samochodów obsługujących drużynę na Wyścigu, markę, rodzaj pojazdu oraz dokładne numery rejestracyjne tych pojazdów.

 

4.3.3.   Każda ekipa zaproszona przez Organizatora będzie składać się z  max.8 zawodników i maksymalnie 8 osób towarzyszących.

 

4.4.      Wszyscy uczestnicy Wyścigu otrzymają od Organizatora, przy przedstawianiu aktualnych licencji kolarskich, informator Wyścigu, w którym zawarty jest obowiązujący wszystkich uczestników Regulamin Wyścigu, program oficjalnych godzin otwarcia Biura Wyścigu, godziny odpraw technicznych, godziny Startów Honorowych i Startów Ostrych, jak również mapki tras wszystkich 7 etapów
69.Tour de Pologne UCI World Tour (regulamin UCI art.1.2.046/1.2.047). Ponadto każdy uczestnik Wyścigu otrzyma identyfikator, który zobowiązany jest nosić na Starcie Honorowym i Mecie każdego etapu.

 

4.5.      Wszyscy zawodnicy, podczas wszystkich etapów Wyścigu, mają obowiązek startowania w kaskach sztywnych, zgodnych z obowiązującymi w Polsce wymogami bezpieczeństwa.

 

4.6.      Otrzymane od Organizatora numery startowe zawodnicy umocowują według stosownych przepisów UCI w tym zakresie.

 

4.7.      Napisy reklamowe na ubiorach zawodników są dozwolone, jeśli są zgodne z przepisami UCI w tym zakresie.

 

4.8.      Przed startem do etapu zawodnik jest zobowiązany podpisać Listę Startową.

 

4.9.      Wszystkie ekipy zaproszone na Wyścig muszą posiadać własne pojazdy techniczne.

 

4.10.    Wszyscy członkowie ekip uczestniczących w Wyścigu muszą posiadać ubezpieczenie NW. Polisy ubezpieczeniowe muszą być okazane Komisji Sędziowskiej przy akredytacji, przed rozpoczęciem Wyścigu.

 

4.11.    Wszystkie pojazdy uczestniczące w Wyścigu muszą posiadać ubezpieczenia OC i AC. Polisy ubezpieczeniowe muszą być okazane Komisji Sędziowskiej przy akredytacji, przed rozpoczęciem Wyścigu.

 

Artykuł 5. RADIO - TOUR

 

5.1.              Informacja Wyścigu będzie nadawana na częstotliwości: 168/51/25 MHz.

 

Artykuł 6. POMOC TECHNICZNA

 

6.1.       Podczas wszystkich etapów ze Startu Wspólnego obowiązują zasady pomocy

       technicznej wyścigów etapowych, zgodnie z przepisami UCI.

 

Artykuł 7. SERWIS NEUTRALNY

 

7.1.      Serwis neutralny będzie obsługiwany przez firmę MAVIC.

7.2.      Trzy samochody serwisu neutralnego będą wyposażone w 2 rowery Mavic i 7 kompletów kół kompatybilnych z systemem Campagnolo i Shimano każdy.  

 

Artykuł 8. WYPADKI W STREFIE OSTATNICH 3 KILOMETRÓW PRZED                                

                   METĄ

 

8.1.      W razie upadku lub defektu w strefie ostatnich 3 km przed metą mają zastosowanie art. 2.6.027 i 2.6.028 regulaminu UCI.    

            Etapy, które kończą się wjazdem zawodników pod górę (I, IV, V i VI), zostaną rozegrane zgodnie z punktem 2.6.029 regulaminu UCI.               

 

Artykuł 9. LIMITY CZASU NA MECIE

 

9.1.      Kolarz, który przekroczy o 8% limit czasu zwycięzcy na etapach płaskich (II, IV, VII) i 20% na etapie górskim (I, III, V i VI) w etapach ze Startu Wspólnego nie będzie miał prawa startu w następnym etapie.

 

9.2.      Limit czasu w specjalnych okolicznościach może być zwiększony przez Komisję Sędziowską po uzgodnieniach z Organizatorem, zgodnie z art. 2.6.032 przepisów UCI.

 

Artykuł 10. BONIFIKATY CZASOWE

 

10.1.    Za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca na każdym etapie ze Startu Wspólnego przyznawane będą      bonifikaty czasowe, odpowiednio 10 sek., 6 sek. i 4 sekundy.

 

10.2.    Na każdym etapie za każdą LOTNĄ PREMIĘ FIAT trzej pierwsi zawodnicy

            otrzymają bonifikaty czasowe, odpowiednio 3 sek., 2 sek. i 1 sekundę.

 

10.3.    Bonifikaty będą wliczane do klasyfikacji generalnej po etapie.

 

10.4.    Pomiar czasu zgodnie z art.1.2.106 regulaminu UCI.

 

Artykuł 11. KLASYFIKACJE

 

11.1.   W czasie trwania 69.Tour de Pologne UCI World Tour prowadzone będą następujące klasyfikacje:

 

1.      "KLASYFIKACJA GENERALNA SKANDIA"

2.      „KLASYFIKACJA PUNKTOWA LANGTEAM"

3.      "KLASYFIKACJA NAJLEPSZY GÓRAL TAURON"

4.      "KLASYFIKACJA NAJAKTYWNIEJSZY ZAWODNIK  FIAT"

5.      „KLASYFIKACJA NAJLEPSZA DRUŻYNA"

 

11.1.1.             "KLASYFIKACJA GENERALNA SKANDIA" -  koszulka  żółta

 

11.1.1.1.          W "KLASYFIKACJI GENERALNEJ SKANDIA" o kolejności indywidualnej zawodników na każdym z etapów decyduje krótszy czas przejazdu trasy etapu, a w przypadku uzyskania przez zawodników równych czasów, kolejność przyjazdu na Metę etapu.

Czasy zarejestrowane przez sędziów chronometrażystów wprowadzane są do generalnych klasyfikacji wraz z bonifikatami i karami. Bonifikaty uwzględniane są wyłącznie w generalnej klasyfikacji indywidualnej.

 

11.1.1.2.          W przypadku równości czasów w generalnej indywidualnej klasyfikacji czasowej, o kolejności decyduje suma miejsc zajętych na dotychczasowych etapach jeśli i ta jest równa, decyduje miejsce zajęte na ostatnim etapie.

 

11.1.1.3.          Zwycięzcą tej klasyfikacji w 69.Tour de Pologne UCI World Tour będzie zawodnik, którego suma czasów zarejestrowanych na poszczególnych etapach, łącznie ze wszystkimi bonifikatami i karami będzie najmniejsza.

 

11.1.1.4.          Bonifikaty będą wliczone do „KLASYFIKACJI GENERALNEJ SKANDIA" po danym etapie.

                       Jeśli suma czasów o której mowa w pkt. 11.1.1.3. nie da rozstrzygnięcia o

                       kolejności zawodników w tej klasyfikacji, będzie decydować suma miejsc na

                       poszczególnych etapach, a jeśli ta będzie równa, to wyższe miejsce uzyskane

                       przez zawodnika na ostatnim rozegranym etapie. Zawodnik znajdujący się na

                       czele tak ustalonej „KLASYFIKACJI GENERALNEJ SKANDIA" będzie

                       zwycięzcą 69.Tour de Pologne UCI World Tour.

 

11.1.2.             „KLASYFIKACJA PUNKTOWA LANGTEAM" -  koszulka biało 

                                                                                                                  czerwona

 

11.1.2.1.          Zwycięzcą „KLASYFIKACJI PUNKTOWEJ LANGTEAM" zostanie zawodnik, który zgromadzi największą liczbę punktów na wszystkich etapach i ukończy Wyścig.

 

11.1.2.2.          W „KLASYFIKACJI PUNKTOWEJ LANGTEAM", o kolejności zawodników decydować będzie suma punktów uzyskanych na Mecie każdego z etapów. 20 pierwszych zawodników otrzyma następującą liczbę punktów za zajęte miejsca:

 

 

MIEJSCE

PUNKTY

MIEJSCE

PUNKTY

1

20

11

10

2

19

12

9

3

18

13

8

4

17

14

7

5

16

15

6

6

15

16

5

7

14

17

4

8

13

18

3

9

12

19

2

10

11

20

1

 

 

 

11.1.2.3.          W przypadku równej liczby punktów w Końcowej Indywidualnej „KLASYFIKACJI PUNKTOWEJ LANGTEAM", następujące kryteria mają zastosowanie do ustalenia kolejności:

1.             Liczba etapowych zwycięstw

2.             Wyższe miejsce w „KLASYFIKACJI GENERALNEJ SKANDIA"

 

11.1.3.             „KLASYFIKACJA NAJLEPSZY GÓRAL TAURON" - koszulka różowa

 

11.1.3.1.          W trakcie 69.Tour de Pologne UCI World Tour zostaną rozegrane premie górskie ( I kategorii, II kategorii, III kategorii). Lider klasyfikacji będzie nosił koszulkę różową. O kolejności zawodników na danym etapie będzie decydować suma punktów uzyskanych na Górskich Premiach. Na każdej Górskiej Premii zawodnicy otrzymają odpowiednią do zajmowanego miejsca liczbę punktów.

 

 

        MIEJSCE

     PUNKTY W

    KATEGORII  1

      PUNKTY W

    KATEGORII  2

     PUNKTY W

   KATEGORII  3

               1

             10

              5

               3

               2

              7

              3

               2

               3

              5

              2

               1

               4

              3

              1

 

               5

              2

 

 

 

 

11.1.3.2           Premia kategorii I imienia Joachima Halupczoka ma podwójną punktację, to jest odpowiednio 20, 14, 10, 6 i 4 punkty i zostanie rozegrana na 6 etapie.

 

11.1.3.3.          Zwycięzcą „KLASYFIKACJI NAJLEPSZY GÓRAL TAURON" zostanie zawodnik, który zgromadzi w niej największą liczbę punktów na wszystkich Górskich Premiach TAURON i ukończy Wyścig.

 

11.1.3.4.          W przypadku równej liczby punktów w „KLASYFIKACJI NAJLEPSZY GÓRAL TAURON", następujące kryteria mają zastosowanie do ustalenia kolejności: (zgodnie z regulaminem UCI pkt .2.6.017):

1.      liczba pierwszych miejsc na premiach górskich najwyższej kategorii,

2.      liczba pierwszych miejsc na premiach górskich kolejnej kategorii itd.,

3.      końcowa KLASYFIKACJA GENERALNA SKANDIA.

 

11.1.4.                        „KLASYFIKACJA NAJAKTYWNIEJSZY ZAWODNIK FIAT"                         -  koszulka czerwona

 

11.1.4.1.          Na linii - „PREMII  LOTNEJ FIAT" - trzej pierwsi zawodnicy otrzymają odpowiednio następującą liczbę punktów: 3, 2, 1.

 

11.1.4.2.          W przypadku uzyskania przez zawodników równej liczby punktów o  

                        kolejności zawodników po etapie lub Wyścigu będzie decydować:

1.      Liczba zwycięstw na lotnych PREMIACH LOTNYCH FIAT

2.      Wyższe miejsce w „KLASYFIKACJI GENERALNEJ SKANDIA"

 

11.1.4.3.          Zwycięzcą „KLASYFIKACJI NAJAKTYWNIEJSZY  ZAWODNIK  FIAT" na zakończenie 69.Tour de Pologne UCI World Tour zostanie zawodnik, który zdobędzie największą liczbę punktów na wszystkich „PREMIACH  LOTNYCH  FIAT" i ukończy Wyścig.

 

11.1.4.4.          Na każdym etapie, za każdą „PREMIĘ LOTNĄ FIAT" trzej pierwsi zawodnicy otrzymają bonifikaty czasowe, odpowiednio 3 sek., 2 sek. i 1 sek. wliczane do „KLASYFIKACJI GENERALNEJ SKANDIA".

 

11.1.5.            KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

 

11.1.5.1.          „KLASYFIKACJA  DRUŻYNOWA", na etapie oparta jest na bazie sumy czasów trzech najlepszych zawodników drużyny na tym etapie. W przypadku równości czasów, kolejność drużyn ustalona zostanie na podstawie sumy miejsc zajętych przez trzech najwyżej sklasyfikowanych kolarzy drużyny na tym etapie. Jeśli to nie da rozstrzygnięcia, kolejność drużyn zostanie ustalona według miejsca zajmowanego przez najlepszego zawodnika każdej z tych drużyn w klasyfikacji tego etapu.

 

11.1.5.2           GENERALNA KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA oparta jest na sumie trzech najlepszych czasów indywidualnych zawodników drużyny na każdym z przejechanych etapów. W przypadku równości czasów, następujące kryteria decydują o kolejności (zgodnie z regulaminem UCI pkt. 2.6.016):

1.      liczba pierwszych miejsc w etapowych klasyfikacjach drużynowych,

2.      liczba drugich miejsc w etapowych klasyfikacjach drużynowych, itd.

Jeśli to nie da rozstrzygnięcia, o kolejności zadecydują miejsca zajmowane w KLASYFIKACJI GENERALNEJ SKANDIA wyścigu przez najlepszego zawodnika każdej z tych drużyn.

 

11.1.5.3           Każda drużyna posiadająca mniej niż trzech zawodników zostaje wyeliminowana z drużynowej klasyfikacji generalnej.

 

Artykuł  12. CEREMONIA DEKORACJI

 

12.1.                    Po zakończeniu każdego etapu odbędą się następujące dekoracje:

 

12.1.1.             ZWYCIĘZCA ETAPU - Premia Bank BGŻ

 

12.1.2.                        Lider KLASYFIKACJI GENERALNEJ SKANDIA po etapie - koszulka żółta

 

12.1.3.             Lider KLASYFIKACJI PUNKTOWEJ LANGTEAM -  koszulka biało 

                                                                                                                    czerwona

 

12.1.4.             Lider KLASYFIKACJI NAJLEPSZY GÓRAL TAURON - koszulka różowa

 

12.1.5.             Lider KLASYFIKACJI NAJAKTYWNIEJSZY ZAWODNIK FIAT                               - koszulka czerwona

 

12.1.6.             NAJWYŻEJ SKLASYFIKOWANY POLSKI ZAWODNIK W KLASYFIKACJI GENERALNEJ PO ETAPIE - Premia LOTOS

 

12.1.7.             NAJLEPSZA DRUŻYNA

 

12.1.8.             NAJWYŻEJ SKLASYFIKOWANY POLSKI ZAWODNIK W KLASYFIKACJI GENERALNEJ PO ETAPIE - nagroda specjalna Telewizji Polskiej

 

12.2.                                            Liderzy 4 klasyfikacji są zobowiązani jechać w wyścigu w koszulkach otrzymanych od Organizatora  a także po zakończeniu etapu podczas Oficjalnej Ceremonii Dekoracji.

 

12.3.                                            Jeżeli ten sam zawodnik będzie Liderem więcej niż jednej klasyfikacji, zobowiązany jest jechać w następnym etapie w koszulce Lidera klasyfikacji, zgodnie z kolejnością podaną w punkcie od 12.1.2 do 12.1.5 przepisów sportowych niniejszego Regulaminu (art. 2.6.018 Regulaminu UCI).

 

12.4.                                Koszulkę wymienioną niżej w klasyfikacji (patrz punkt od 12.1.2 do 12.1.5 przepisów sportowych niniejszego Regulaminu), otrzyma wtedy następny zawodnik w tej klasyfikacji, który jest zobowiązany jechać w tej koszulce w następnym etapie.

 

12.5.                Po zakończeniu Wyścigu, odbędą się niżej podane dekoracje. Dekorowani zawodnicy powinni stanąć do dekoracji (w rozumieniu art. 1.2.112 - 1.2.113 przepisów UCI):

 

12.5.1.            ZWYCIĘZCA ETAPU - Premia Bank BGŻ

 

12.5.2.            ZWYCIĘZCA KLASYFIKACJI  NAJAKTYWNIEJSZY  ZAWODNIK  FIAT

                        - koszulka czerwona

 

12.5.3.            ZWYCIĘZCA KLASYFIKACJI NAJLEPSZY GÓRAL TAURON - koszulka

                      różowa

 

12.5.4.            ZWYCIĘZCA KLASYFIKACJI PUNKTOWEJ LANGTEAM - koszulka          

          biało czerwona   

 

12.5.5.                                      NAJWYŻEJ SKLASYFIKOWANY  POLSKI  ZAWODNIK w Klasyfikacji Generalnej Skandia - PREMIA LOTOS

 

12.5.6.            NAJLEPSZA DRUŻYNA

 

12.5.7.         ZWYCIĘZCĄ WYŚCIGU w Klasyfikacji Generalnej SKANDIA - koszulka żółta - (3 pierwszych zawodników). 

 

12.5.8.         NAJWYŻEJ SKLASYFIKOWANY  POLSKI  ZAWODNIK w Klasyfikacji Generalnej Skandia  - nagroda specjalna Telewizji Polskiej

 

Artykuł  13. PREMIA SPECJALNA

 

13.1.                           W czasie trwania 69.Tour de Pologne UCI World Tour wręczone zostaną następujące premie specjalne:

 

13.1.1.            PREMIA BANK BGŻ DLA ZYCIĘZCY ETAPU,

 

13.1.2.            PREMIA LOTOS DLA NAJWYŻEJ SKLASYFIKOWANEGO POLSKIEGO ZAWODNIKA W KLASYFIKACJI GENERALNEJ SKANDIA.

 

 

Artykuł 14. STREFA BUFETU

 

14.1.    Na każdym z etapów ze Startu Wspólnego powyżej 150 km, podawanie żywności i napojów może odbywać się w wyznaczonej przez Organizatora stacjonarnej w Strefie Bufetu. W strefie tej nie można korzystać z podawania żywności i napojów z samochodów technicznych.

 

14.2.   Pobieranie napojów i żywności może odbywać się z samochodu technicznego tylko za

            pierwszym pojazdem sędziowskim, po przejechaniu 50 km od startu, a przed

            rozpoczęciem ostatnich 20 km przed Metą.

 

14.3.    Grupa licząca do 15 zawodników może pobierać napoje i żywność z samochodu

            technicznego znajdującego się na końcu grupy. 

 

 

 

Artykuł 15. ZAKOŃCZENIE ETAPU NA RUNDACH

 

15.1.    Siedem etapów 69.Tour de Pologne UCI World Tour ze Startu Wspólnego, będą  kończyć się rundami. Przed wjazdem na rundy Komisja Sędziowska ma prawo zatrzymać spóźnionych zawodników na czas, jaki uzna za niezbędny. Czas zatrzymania tych zawodników zostanie odjęty od czasu faktycznie uzyskanego na Mecie.

 

15.2.    Zawodnicy zdublowani na rundach zobowiązani są zjechać maksymalnie na prawą stronę jezdni tak, aby zawodnicy dochodzący mogli swobodnie przejechać lewą stroną jezdni. Mogą być także zatrzymani na czas niezbędny do przejazdu prowadzących zawodników. Czas zatrzymania zawodników zostanie odjęty od czasu uzyskanego przez nich na Mecie.

 

Artykuł 16. KONTROLA ANTYDOPINGOWA

 

16.1.    Kontrola Antydopingowa podczas 69.Tour de Pologne UCI World Tour będzie się odbywała zgodnie z przepisami UCI. Uregulowania te są zgodne z krajowymi przepisami antydopingowymi.

 

16.2. Test antydopingowy odbywać się będzie w specjalnie przystosowanej przyczepie kampingowej ustawionej na Mecie każdego etapu.

 

Artykuł 17. KARY

 

17.1.   Zastosowanie ma tylko skala kar zawarta w przepisach UCI.

 

Artykuł 18. PROTESTY    

 

18.1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych tymi przepisami, będzie decydowała Komisja Sędziowska (powołana zgodnie z przepisami UCI) w porozumieniu z Organizatorem.

 

Artykuł 19. PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO

 

19.1.   Wszystkie etapy rozegrane będą w warunkach ograniczonego ruchu drogowego. Ruch poprzeczny i z przeciwnego kierunku zamykany będzie na czas przejazdu Kolumny Kolarskiej.

 

19.2.    Ruch drogowy zostanie wznowiony po przejeździe Kolumny Kolarskiej.

 

19.3.    Zawodnicy i inni uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad i przepisów ruchu drogowego obowiązującego na terenie Polski podczas jazdy poza Kolumną Wyścigu.

 

19.4.    Zawodnicy i inni uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad i przepisów sportowych UCI podczas jazdy w Kolumnie Wyścigu.

 

19.5.    Kierowcy pojazdów z Kolumny Wyścigu są zobowiązani podporządkować się poleceniom Komisji Sędziowskiej, Organizatora Wyścigu oraz funkcjonariuszy Policji.

 

19.6.    Przed Metą i na Mecie każdego etapu należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom prowadzącego Kolumnę Wyścigu, wyznaczonym znakom dotyczącym wskazanych przez Organizatora miejsc parkowania pojazdów, zgodnych z przynależnymi im kolorami, jak również poleceniom służb porządkowych Wyścigu. Nie wolno zatrzymywać pojazdu bez przyczyny lub go pozostawiać, a w razie konieczności jak najszybciej zaparkować we wskazanym miejscu.

 

19.7.    Pojazdy: Komisji Sędziowskiej, wozy po 1-ym  technicznym startującej ekipy,

neutralne,  medyczne, Dyrektora Wyścigu, Karetka, Doktor - mają prawo

kontynuować jazdę na rundach.

 

19.8.    Podczas Wyścigu wszystkie samochody w Kolumnie Wyścigu muszą być oznakowane kolorowymi nalepkami informacyjnymi otrzymanymi od Organizatora przy akredytacji. Kierowcy uczestniczących w Wyścigu pojazdów są zobowiązani do naklejania wszystkich otrzymanych od Organizatora oznakowań. Dla poszczególnych grup pojazdów uczestniczących w Wyścigu będą obowiązywać następujące kolory nalepek wraz z nadanymi im kolejnymi numerami:

 

19.8.1.             Pojazd Dyrektora Wyścigu (napis DYREKTOR WYŚCIGU) - na białym tle czerwone litery

 

19.8.2.                        Pojazd Radia Wyścigu (napis RADIO TOUR) - na białym tle czerwone litery

 

19.8.3.             Pojazdy uprzywilejowane - na czerwonym tle białe litery D1-D12

 

19.8.4.             Pojazdy Komisji Sędziowskiej - na czerwonym tle czarne litery J1-J12 19.8.5              Pojazdy organizacyjne - na żółtym tle czarne litery O1-O200

19.8.6.             Pojazdy ekip technicznych - na niebieskim tle czarne litery T1-T44

 

19.8.7.                        Pojazdy kolumny reklamowej - na różowym tle czarne litery K1-K80

 

19.8.8.             Pojazdy mediów - na zielonym tle czarne litery M1-M60

 

19.8.9.             Pojazdy TVP - na granatowym tle białe litery TVP1-TVP25

 

19.8.10.           Wozy neutralne - na czerwonym tle białe litery N1-N3

 

19.8.11.           Karetki pogotowia - na białym tle czerwony krzyż L1-L3

 

19.8.12.           Pojazdy VIP - na białym tle czarne litery VIP1-VIP100

 

19.8.13.           W celu sprawnego ustawienia samochodów na Startach Honorowych     

                       organizator wprowadza dodatkowe oznakowania naklejane na przedniej szybie

                       pojazdu w prawym, górnym rogu:                      

                        - biały kwadrat dla pojazdów jadących za kolarzami

                        - żółte kółko dla pojazdów jadących przed kolarzami.

 

19.8.14.                       Długa nalepka z logo Tour de Pologne UCI World Tour powinna zostać przyklejona na przedniej szybie u samej góry.

 

19.8.15.                      Wyżej wymienione kolory nalepek, wraz z nadanymi im kolejnymi numerami powinny zostać przymocowane od strony zewnętrznej pojazdu: na szybie przedniej w prawym górnym rogu oraz na szybie tylnej w lewym górnym rogu.

 

19.8.16.                      Nalepka z logo Tour de Pologne UCI World Tour i Lang Team powinna zostać przyklejona pośrodku na przedniej masce samochodu.

 

19.8.17.           Numery pojazdów ekip decydujące na każdym etapie o kolejności poruszania się pojazdu ekipy w Kolumnie Wyścigu, będą naklejane na karoserii samochodu w jej tylnej części, po lewej stronie i na przedniej szybie po prawej stronie na dole. Numery będą dostarczone przez Komisję Sędziowską wraz z wynikami z kolejnych etapów.

 

19.9.    Podczas jazdy w Kolumnie Wyścigu, zarówno przed Startem do Wyścigu jak i w czasie Wyścigu, należy używać świateł mijania. Pojazdy spieszące do udzielania pomocy powinny używać świateł drogowych.

 

19.10.  W przypadku kolizji lub wypadku należy obowiązkowo zatrzymać pojazd, zorganizować ostrzeganie użytkowników drogi o stojącym pojeździe, udzielić pierwszej pomocy ofiarom wypadku i powiadomić o wypadku policyjną służbę Wyścigu.

 

REGULAMIN - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.         Organizator 69.Tour de Pologne UCI World Tour nie pokrywa zobowiązań za wszystkie dodatkowe usługi zlecone przez uczestników w trakcie trwania Wyścigu, takie jak: telefony, faksy, pranie ubiorów, wypożyczanie dodatkowych kompletów prześcieradeł i ręczników, oraz dodatkowe posiłki i napoje poza zamówionymi przez Organizatora. Osoby zamawiające usługę zobowiązane są pokryć te koszty przed wymeldowaniem się z hotelu. W wypadku naruszenia ww. zasad Organizator zastrzega sobie prawo potrącenia odpowiedniej kwoty przy wypłacie nagród lub przy wszelkich innych rozliczeniach finansowych z osobą, która naruszyła powyższe zasady.

 

2.         Kierownicy ekip oraz akredytowane osoby odpowiedzialni są moralnie i finansowo

            za:

 

2.1.      Zapoznanie zawodników i pozostałych członków ekipy z niniejszym Regulaminem i innymi oficjalnymi dokumentami Wyścigu.

 

2.2.      Ścisłe przestrzeganie obowiązującego programu Wyścigu oraz zaleceń Organizatora Wyścigu i Komisji Sędziowskiej.

 

2.3.     Za szkody i zniszczenia w pomieszczeniach użytkowanych przez akredytowane osoby, drużyny oraz za pozostawienie tych pomieszczeń w należytym porządku.

 

2.4.      Za uregulowanie wszystkich zobowiązań z tytułu dodatkowych usług zleconych przez członków ekipy i akredytowane osoby.

 

2.5.      Przydzielone przez Organizatora urządzenia radiowe i samochody. Osoba pobierająca urządzenia radiowe i samochody, zobowiązana jest do ich zwrotu Organizatorowi, bezpośrednio po zakończeniu ostatniego etapu Wyścigu, w godzinach pracy Biura Wyścigu. Samochody przydzielone przez Organizatora muszą być każdorazowo pozostawione na parkingach strzeżonych. W przeciwnym razie, w przypadku kradzieży, uszkodzenia lub zaginięcia, Organizator obciąży kosztami osobę pobierającą.

 

3.         Uczestnicy 69.Tour de Pologne UCI World Tour (kolarze, osoby towarzyszące i obsługa techniczna) mają obowiązek posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującej leczenie ambulatoryjne i pobyt w szpitalu.

 

4.         Organizator nie ponosi odpowiedzialności  za wypadki losowe zaistniałe w czasie przyjazdu i odjazdu uczestników na Wyścig i z Wyścigu.

 

5.         Każdy uczestnik bierze udział w Wyścigu na własną odpowiedzialność.

 

6.         Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie Wyścigu.

 

7.         Organizator zapewnia zawodnikowi wycofanemu zakwaterowanie i wyżywienie tylko do godziny 12:00 dnia następnego. Po tym terminie Organizator anuluje rezerwację zawodnika wycofanego i nie ponosi kosztów jego zakwaterowania, wyżywienia i podróży powrotnej.

 

8.         Organizator zapewnia zakwaterowanie wszystkim zawodnikom oraz osobom akredytowanym uczestniczącym w Wyścigu od dnia 09.07.2012 od godz. 14:00 do dnia 17.07.2012 do godz. 12:00.

 

9.         Organizator zapewnia posiłki wszystkim zawodnikom (ekipy Pro Team) oraz osobom akredytowanym uczestniczącym w Wyścigu od kolacji w dniu akredytacji, tj. od 09.07.2012, od godz. 17:00 do śniadania w dniu 17.07.2012.

10.     Organizator nie pokrywa kosztów wcześniejszych przyjazdów ekip (zakwaterowanie i wyżywienie) przed dniem oficjalnej akredytacji. Będą one obciążały bezpośrednio osoby zamawiające.

 

11.       Nieznajomość Regulaminu 69. Tour de Pologne UCI World Tour i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora za wytłumaczenie.

 

 

ORGANIZATOR 69. TOUR DE POLOGNE UCI World Tour

LANG TEAM Sp. z o.o.

 

Regulamin został zatwierdzony przez Polski Związek Kolarski